Hovedinvesteringer

Capnova-gruppen eies og drives av Leif Flemming Bakke.

Våre virksomheter

Fokus er aktive og langsiktige investeringer innen eiendom, fritids- og turistmarkedet

Capnova-gruppen består av morselskapet Capnova Holding AS og fire heleide datterselskaper og det 50% eide selskapet Vest Hotell Holding AS. Fokus er aktive og langsiktige investeringer innen eiendom, fritids- og turistmarkedet.

Capnova Holding AS har meget solid økonomi og har rating AAA.

Capnova-gruppen eies og drives av Leif Flemming Bakke som er utdannet revisor. Bakke har sittet i styret og vært styreleder i flere norske og svenske børsnoterte og private selskaper innen IT, sikkerhet og eiendom.

Hovedinvesteringer

  • Tre handelseiendommer i Tønsberg på til sammen 5300 kvm som er leid ut til Power, Kiwi og Spar samt noen kontorlokaler.

  • Tomteområde i Tvedestrand på ca. 300 mål med lang strandlinje mot Tvedestrandsfjorden. Området er under løpende utvikling hvor neste byggetrinn er under planlegging.

  • Hanthosundet Marina i Tvedestrand som er leid ut med en langsiktig avtale til Stranna Maritime. En fullservice marina med verksted og opplag samt salg av båter og motorer.

  • Eier og leie ut 200 båtplasser med parkering i Tvedestrand. 150 båtplasser på Hantho i tilknytning til marinaanlegg som leies ut til Stranna Maritime, og 50 båtplasser på Utsikten i tilknytning til utvikling av et større tomteområde. Ta kontakt for leie av båtplass i Tvedestrand.

  • Eier 50 % av Vest Hotell Holding AS som driver Stryn Hotell og Lærdal Hotell. Hotellene har god standard og unik beliggenhet til fjordene på Vestlandet. De retter seg hovedsakelig mot norsk og internasjonal turisme.