Våre virksomheter

Kontakt oss

Tomter Tvedestrand

Fantastiske strandtomter ved Tvedestrandfjorden

Vi kan tilby tomter og ferdige strandvillaer på et nytt, unikt tomteområde på ca. 300 mål med 300 meter strandlinje, flott sjøutsikt og sol fra morgen til kveld. Du har mulighet til å kun kjøpe tomt og bygge selv eller kjøpe nøkkelferdig strandvilla.

Hver strandvilla plasseres mot sjøen, og har tilknyttet eget bryggeanlegg og flott sandstrand. Her er mulighetene mange og begrensningene få. Gunstige reguleringsbestemmelser gir rom for å bygge både romslige villaer. 

Tomtene ligger 3,5 km sør for Tvedestrand sentrum ved kystveien mot Kilsund og Arendal. Området er ferdig regulert med opparbeidet infrastruktur. Vi har bygd mange strandvillaer allerede, men det er fortsatt ledige tomter til salgs.

For mer informasjon ta kontakt med Leif Flemming Bakke.
E-post: bakke@capnova.no
Tlf: 907 22 200

Hoteller Vestlandet

Hotell i Stryn og Lærdal

Capnova eier 50% av aksjene i Vest Hotell Holding AS som eier og driver Stryn Hotell og Lærdal Hotell. Hotellene har god standard og unik beliggenhet i Fjord-Norge på Vestlandet.

Hotellene retter seg i hovedsak mot norsk og internasjonal turisme. Stryn Hotell er helårsåpent, mens Lærdal Hotell holder åpent fra ca. 15. april til ca. 1. oktober.

Hotellenes hjemmeside: www.facingfjords.no

Næringsbygg Tønsberg

Handelseiendommer sentralt i Tønsberg

Capnova-gruppen eier tre handelseiendommer sentralt i Tønsberg på tilsammen 5 300 kvm. Eiendommene er leid ut på langsiktige avtaler til Power, Kiwi og Spar samt noen kontorlokaler.

Power-bygget - Halfdan Wilhelmsens Allé 41 - ligger på Kilen i Tønsberg. Eiendommen ble utvidet og totalrehabilitert 2015/2016 og fremstår som et nytt moderne handelsbygg spesialtilpasset for Power sitt behov. Eiendommen utgjør 2150 kvm og har god parkeringsdekning.

Kiwi-bygget - Heimdalsvingen 3 - ligger på Kilen i Tønsberg.
Eiendommen ble i 2016 ombygget og spesialtilpasset til en moderne og effektiv dagligvarebutikk. Eiendommen utgjør 1080 kvm og har god parkeringsdekning.

Spar-bygget - Træleborgveien 9 - ligger på Træleborg i Tønsberg. Eiendommen utgjør til sammen 2090 kvm fordelt på to etasjer. I 1.etg er det butikkdrift. I andre etasje holder Agenda Regnskap og Studio Lille til.