Hantho Brygge – nye fritidsboliger i Tvedestrand.

Vi byggde i 2021 6 fritidsboliger med høy standard på Hantho Brygge ved Tvedestrand.  Flott strand med stupetår og badebrygge rett i nærheten. En fritidsbolig er p.t. fortsatt ledig. Ta kontakt for nærmere opplysinger.