NÆRINGSBYGG TØNSBERG

Capnova-gruppen eier to handelseiendommer sentralt i Tønsberg på tilsammen 3 230 kvm. Eiendommene er leid ut på langsiktige avtaler til Power og Kiwi.

  • Power-bygget - Halfdan Wilhelmsens Alle 41 - ligger på Kilen i Tønsberg. Eiendommen ble utvidet og totalrehabilitert 2016 og fremstår som et nytt moderne handelsbygg spesialtilpasset for Power sitt behov. Eiendommen utgjør 2 150 kvm og har god parkeringsdekning. Høsten 2021 ble det installert solcelleanlegg på bygge som dekker en større del av strømforbruket. 
  • Kiwi-bygget - Heimdalsvingen 3 - ligger på Kilen i Tønsberg som nabo til Power-bygget. Eiendommen ble i 2016 ombygget og spesialtilpasset til en moderne og effektiv dagligvarebutikk. Eiendommen utgjør 1 080 kvm og har god parkeringsdekning.

 

Byggene ligger på et område i Tønsberg hvor det er stor utvikling og det er et betydelig potensiale for videreutvikling av eiendommene.