Investeringsselskap med base i Tønsberg

aktive og langsiktige investeringer innen eiendom, fritid og turisme 

Om Capnova Virksomheter

Investeringsselskap med base i Tønsberg

Investeringene er konsentrert rundt eiendom og reiseliv / turisme.

Om Capnova Virksomheter

Investeringsselskap med base i Tønsberg

Investeringene er konsentrert rundt eiendom og reiseliv / turisme.

Om Capnova Virksomheter

Investeringsselskap med base i Tønsberg

Investeringene er konsentrert rundt eiendom og reiseliv / turisme.

Om Capnova Virksomheter

Investeringsselskap med base i Tønsberg

Investeringene er konsentrert rundt eiendom og reiseliv / turisme.

Om Capnova Virksomheter

aktive og langsiktige INVESTERINGER innen eiendom FRITID og turisme

Capnova-gruppen er et privat investeringsselskap med base i Tønsberg eid av Leif Flemming Bakke. Investeringene er konsentrert rundt eiendom og fritid / turisme.


Vi eier tre handelseiendommer i Tønsberg på tilsammen 4 400 kvm som er leid ut på langsiktige leieavtaler til Power, Kiwi og Spar. I tillegg leier vi ut 900 kvm kontorlokaler til Agenda Regnskap og Studio Lille.

I Tvedestrand eier vi et 230 mål stort tomteområde ved Tvedestrandsfjorden. Området er under stadig utvikling til boliger og fritidsboliger. Prosjektet heter Strandvilla Tvedestrand.

Selskapet eier også Hanthosundet Marina i Tvedestrand, som er leid ut til Stranna Maritime AS.

I Tvedestrand eier vi ca. 200 båtplasser. Vi har ledige bryggeplasser med parkering i forskjellige størrelser for utleie på Hantho og Utsikten.

Vi eier også 50% av Vest Hotell Holding AS, som eier hotell i Stryn og Lærdal. Hotellene har fantastisk beliggenhet og retter seg i hovedsak mot det norske og internasjonale turistmarkedet.

Kontakt oss