Capnova Holding AS

Lær mer om oss og vår historie

Vår historie

Capnova-gruppen består av morselskapet Capnova Holding AS og tre heleide datterselskaper. Vårt fokus er på aktive og langsiktige investeringer innen eiendom og finansielle investeringer.

Capnova Holding eies og drives av Leif Flemming Bakke, som er utdannet revisor. Bakke har drevet egen virksomhet de siste 25 årene. Han har sittet i styret og vært styreleder i flere norske og svenske børsnoterte og private selskaper innen IT, sikkerhet og eiendom, og har medvirket til en rekke strukturelle transaksjoner (oppkjøp, fusjoner og fisjoner), egenkapitaltransaksjoner og børsnoteringer.

Leif Flemming Bakke