Næringseiendom

Handelseiendommer på Kilen i Tønsberg

Våre eiendommer

Capnova eier to handelseiendommer sentralt i Tønsberg på til sammen 3230 m2. Eiendommene er leid ut på langsiktige avtaler til Power og Kiwi. Vi eier totalt 8,5 mål tomt som på sikt har betydelige utviklingspotensialer.

Kiwi

Kiwi

Heimdalsvingen 3

Kiwi-bygget ligger på Kilen i Tønsberg som nabo til Power-bygget. Eiendommen ble i 2016 ombygget og spesialtilpasset til en moderne og effektiv dagligvarebutikk. Eiendommen utgjør 1080 m2 og har god parkeringsdekning.

Våren 2023 ble det installert solcelleanlegg på bygget slik at eiendommen selv dekker en større del av sitt energiforbruk. Eiendommen har energiklasse B.

Næringsbygg med Power logo

Power

Halfdan Wilhelmsens Alle 41

Power-bygget ligger på Kilen i Tønsberg. Eiendommen ble utvidet og totalrehabilitert 2016, og fremstår som et nytt moderne handelsbygg spesialtilpasset for Power sitt behov. Eiendommen utgjør 2150 m2 og har god parkeringsdekning. Høsten 2021 ble det installert solcelleanlegg på bygget slik at eiendommen selv dekker en større del av sitt energiforbruk. Eiendommen har energiklasse B.