KORT OM CAPNOVA

Capnova-gruppen består av morselskapet Capnova Holding AS og fire heleide datterselskaper og det 50% eide selskapet Vest Hotell Holding AS. Fokus er aktive og langsiktige investeringer innen eiendom og fritids- og turistmarkedet.

Capnova eies og drives av Leif Flemming Bakke som er utdannet revisor, og har de siste 25 årene drevet egen virksomhet. Bakke har sittet i styret og vært styreleder i flere norske og svenske børsnoterte og private selskaper innen IT, sikkerhet og eiendom, og har medvirket til en rekke strukturelle transaksjoner (oppkjøp, fusjoner og fisjoner), egenkapitaltransaksjoner og børsnoteringer.


  • To handelseiendommer i Tønsberg på til sammen 3 230 kvm som er leid ut på langsiktig avtale til Power og Kiwi.
  • Tomteområde i Tvedestrand på ca. 300 mål med lang strandlinje mot Tvedestrandsfjorden. Området er under løpende utvikling hvor neste byggetrinn er under planlegging. Fortsatt noen få tomter igjen i første byggetrinn.
  • Hanthosundet Marina i Tvedestrand som er leid ut på en langsiktig avtale til Stranna Maritime. En fullservice marina med verksted, opplag og salg av båter / motorer.
  • Eier og leie ut 200 båtplasser med parkering i Tvedestrand. 150 båtplasser på Hantho i tilknytning til marinaanlegg som leies ut til Stranna Maritime og 50 båtplasser på Utsikten i tilknytning til utvikling av et større tomteområde. Ta kontakt for leie av båtplass i Tvedestrand.
  • Vest Hotell Holding AS (50 % eierandel) som eier og driver Stryn Hotell (70 rom) og Lærdal Hotell (86 rom). Hotellene har god standard og unik beliggenhet til fjordene på Vestlandet og retter seg hovedsakelig mot norsk og internasjonal turisme. Stryn Hotell er helårsåpent mens Lærdal Hotell er et rent sesonghotell.