Hanthosundet

Capnova eier og leier ut ca 150 båtplasser på Hantho i Tvedestrand. Båtplassene ligger på et fullservice marinanalegg med alle fasiliteter. Det er stadig noe båtplasser ledig.

Ta kontakt med Leif Flemming Bakke 907 222 00 eller bakke@capnova.no

For opplag, verksted og salg av båter på Hantho kontakt www.strannamaritime.no tlf 37 16 10 00.